جمعه، 24 ارديبهشت ماه، 1400

خانه سالیدورکس ایران

کاربرد نرم افزار سالیدورکس در مهندسی پزشکی طراحی بدنه هواپیما با نرم افزار سالیدورکس طراحی مجموعه های مونتاژ با نرم افزار سالیدورکس طراحی هواپیما با نرم افزار سالیدورکس طراحی خودرو با نرم افزار سالیدورکس طراح های کانسپت با نرم افزار سالیدورکس
www.SolidWorks.ws

لیست دارندگان مدرک سالیدورکس

سالید

 

 

راهنمای نصب نرم افزار سالیدورکس

آدرس خانه سالیدورکس

آدرس:
 
تهران - خيابان شريعتي - روبروي متروي قلهک - کوچه سجاد - پ 66 - و 10
 
  سالیدورکس 09123062503 
 
  سالیدورکس 22037408
 
 
 
 

اینستاگرام خانه سالیدورکس ایران

اینستاگرام خانه سالیدورکس ایران

حتما به ما بیپوندید ویدیوهای آموزشی و آخرین اخبار

 

آموزش


 _TITLE: شروین واحد

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام:شروین

\r\n

\r\n نام خانوادگي :واحد

\r\n

\r\n نام پدر: حسن

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: تهران

\r\n

\r\n محل سکونت : تهران

\r\n

\r\n متولد : 1369

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n کارشناسی مکانیک

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاري :

\r\n

\r\n 4 سال شرکت پایپ کالا و فولادین

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n

\r\n انسیس ورک بنچ / ورکینگ مدل

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (Elementary

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره 98  از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 18/ 07/ 99
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك21 /09/ 99

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL II 

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس پیشرفته با نمره 100 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 12/ 10/ 99
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 08 /12/ 99

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n 09127004749

\r\n

\r\n پست الکترونیکی

\r\n

\r\n vahed.shervin@gmail.com _MORE

 _TITLE: سینا حجاری

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n نام: سینا

\r\n

\r\n نام خانوادگي : حجاری

\r\n

\r\n نام پدر: احمد

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: تهران

\r\n

\r\n محل سکونت : تهران

\r\n

\r\n متولد : 1377

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاري :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL II (ADVANCED

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره 98 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 22/ 04/ 99
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك  06 /06/ 99

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار سالیدورکس SOLIDWORKS"

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n 09126197669

\r\n

\r\n پست الکترونیکی

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: ویدیویی آموزشی نرم افزار سالیدورکس

\r\n تمرین ویدیویی آموزش سالیدورکس

\r\n

\r\n  

\r\n


 _MORE

 _TITLE: تمرین ویدیویی آموزش نرم افزار سالیدورک

\r\n تمرین ویدیویی آموزش سالیدورکس

\r\n

\r\n  

\r\n


 _MORE

 _TITLE: تمرین ویدیویی آموزش نرم افزار سالیدورکس

\r\n تمرین ویدیویی آموزش سالیدورکس

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n


 _MORE

 _TITLE: تمرین ترسیم پله در نرم افزار سالیدورکس

\r\n تمرین ترسیم پله در نرم افزار سالیدورکس

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n


 _MORE

 _TITLE: ویدیویی آموزشی طراحی دوبعدی با سالیدورکس

\r\n تمرین ویدیوئی آموزشی طراحی دوبعدی در نرم افزار سالیدورکس Solidworks

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تهیه شده در خانه سالیدوکس ایران

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n 4. تمرین محیط طراحی دوبعدی

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Sketch SolidWorks

\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: تمرین ویدیوئی آموزشی نرم افزار سالیدورکس

\r\n تمرین ویدیوئی آموزشی Sketch نرم افزار سالیدورکس Solidworks

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تهیه شده در خانه سالیدورکس ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n 8. تمرین محیط طراحی دوبعدی

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Sketch SolidWorks

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: دوره آنلاین مقدماتی آموزش نرم افزار سالیدورکس

\r\n دوره مقدماتی آموزش نرم افزار سالیدورکس Solidworks

\r\n

\r\n در خانه سالیدورکس ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n دانلود PDF جزوی آموزشی اخانه سالیدورکس

\r\n

\r\n جزوی دوره مقدماتی آموزش نرم افزار سالیدورکس

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n حجم فایل 10.MB

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  جزوات نقشه خوانی و رسم فنی و فرایند های ساخت 38 MB

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n تمرینات فیچر

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: امیر عبدی

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام: امیر

\r\n

\r\n نام خانوادگي : عبدی

\r\n

\r\n نام پدر: حسن

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: تهران

\r\n

\r\n محل سکونت : تهران

\r\n

\r\n شماره شناسنامه : 5743

\r\n

\r\n متولد : 1343

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاري :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتي با نمره 90  از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 17/ 08 / 97
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك  25 /10 / 97

\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketch                               

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Feature                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drawing                                              

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 41
\r\n پروژه کلاسی\r\n 30
\r\n پروژه پایانی\r\n 19
\r\n مجموع\r\n 90
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار سالیدورکس SOLIDWORKS"

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: ویدئوهای طراحی سطوح در سالیدورکز

\r\n طراحی آبمیوه گیر در سالیدورکز

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n _MORE

 _TITLE: ویدئوهای محیط Features در سالیدورکز

\r\n تمرین 1 : 
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n _MORE

 _TITLE: مفاهيم رنگ ها در محیط دو بعدی نرم افزار ساليدوركس

\r\n مفاهيم رنگ ها در محیط دو بعدی نرم افزار ساليدوركس

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  در نرم افزار ساليدوركس به اين نكته اشاره مي كنيم كه هنگام رسم اسكچ در ساليدوركس هر يك از ترسيم ها به رنگهاي مشخصي در مي آيند. اين رنگ ها تعاريف مشخصي دارد و عدم توجه به اين رنگ ها مشكلاتي را در حين مدلسازي ايجاد مي كند.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n رنگهاي اصلي اسكچ ها در ساليدورك عبارتند از:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n آبي : مفهوم اين رنگ مقيد نبودن نمايه رسم شده(نقطه، خط، كمان و ...) مي باشد.براي مقيد كردن نمايه ها بايد آنها را اندازه گذاري نمود

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مشكي : مفهوم اين رنگ مقيد بودن نمايه رسم شده و ثابت بودن مكان آن نسبت به مبدا مختصات مي باشد

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n زرد : مفهوم اين رنگ مغايرت بين قيود و يا ابعاد داده شده است.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n قرمز : مفهوم اين رنگ غير قابل حل بودن شكل با توجه به ابعاد و قيود داده شده است

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n قهوه اي : مفهوم اين رنگ رفرنسي است كه اكنون وجود ندارد. بايد توجه داشت كه اسكچ در حالتي از نظر مهندسي صحيح مي باشد كه بدون استفاده از قيد فيكس، به رنگ مشكي در آمده باشد _MORE

 _TITLE: مفاهيم رنگ ها در محیط دو بعدی نرم افزار ساليدوركس

\r\n مفاهيم رنگ ها در محیط دو بعدی نرم افزار ساليدوركس

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  در نرم افزار ساليدوركس به اين نكته اشاره مي كنيم كه هنگام رسم اسكچ در ساليدوركس هر يك از ترسيم ها به رنگهاي مشخصي در مي آيند. اين رنگ ها تعاريف مشخصي دارد و عدم توجه به اين رنگ ها مشكلاتي را در حين مدلسازي ايجاد مي كند.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n رنگهاي اصلي اسكچ ها در ساليدورك عبارتند از:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n آبي : مفهوم اين رنگ مقيد نبودن نمايه رسم شده(نقطه، خط، كمان و ...) مي باشد.براي مقيد كردن نمايه ها بايد آنها را اندازه گذاري نمود

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مشكي : مفهوم اين رنگ مقيد بودن نمايه رسم شده و ثابت بودن مكان آن نسبت به مبدا مختصات مي باشد

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n زرد : مفهوم اين رنگ مغايرت بين قيود و يا ابعاد داده شده است.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n قرمز : مفهوم اين رنگ غير قابل حل بودن شكل با توجه به ابعاد و قيود داده شده است

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n قهوه اي : مفهوم اين رنگ رفرنسي است كه اكنون وجود ندارد. بايد توجه داشت كه اسكچ در حالتي از نظر مهندسي صحيح مي باشد كه بدون استفاده از قيد فيكس، به رنگ مشكي در آمده باشد _MORE

 _TITLE: مفاهيم رنگ ها در محیط دو بعدی نرم افزار ساليدوركس

\r\n مفاهيم رنگ ها در محیط دو بعدی نرم افزار ساليدوركس

\r\n

\r\n  در نرم افزار ساليدوركس به اين نكته اشاره مي كنيم كه هنگام رسم اسكچ در ساليدوركس هر يك از ترسيم ها به رنگهاي مشخصي در مي آيند. اين رنگ ها تعاريف مشخصي دارد و عدم توجه به اين رنگ ها مشكلاتي را در حين مدلسازي ايجاد مي كند.

\r\n

\r\n رنگهاي اصلي اسكچ ها در ساليدورك عبارتند از:

\r\n

\r\n آبي : مفهوم اين رنگ مقيد نبودن نمايه رسم شده(نقطه، خط، كمان و ...) مي باشد.براي مقيد كردن نمايه ها بايد آنها را اندازه گذاري نمود

\r\n

\r\n مشكي : مفهوم اين رنگ مقيد بودن نمايه رسم شده و ثابت بودن مكان آن نسبت به مبدا مختصات مي باشد

\r\n

\r\n زرد : مفهوم اين رنگ مغايرت بين قيود و يا ابعاد داده شده است.

\r\n

\r\n قرمز : مفهوم اين رنگ غير قابل حل بودن شكل با توجه به ابعاد و قيود داده شده است

\r\n

\r\n قهوه اي : مفهوم اين رنگ رفرنسي است كه اكنون وجود ندارد. بايد توجه داشت كه اسكچ در حالتي از نظر مهندسي صحيح مي باشد كه بدون استفاده از قيد فيكس، به رنگ مشكي در آمده باشد _MORE

 _TITLE: ویدئوهای آموزشی سالیدورکس

\r\n  

\r\n

\r\n ویدئوهای محیط Features در سالیدورکز

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدئوهای طراحی سطوح در سالیدورکز

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی نرم افزار سالیدورک

\r\n

\r\n خودآموز آموزش سالیدورکس

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی نرم افزار سالیدورک

\r\n

\r\n خودآموز آموزش سالیدورکس

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی نرم افزار سالیدورک

\r\n

\r\n خودآموز آموزش سالیدورکس

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی نرم افزار سالیدورک

\r\n

\r\n خودآموز آموزش سالیدورکس SolidWorks Tuturial

\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی نرم افزار سالیدورک

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی آموزشی نرم افزار سالیدورک _MORE

 _TITLE: دارندگان مدرک سالیدورکس

\r\n  

\r\n

\r\n \"کلاس

\r\n

\r\n لیست دارندگان مدرک سالیدورکس SOLIDWORKS در خانه سالیدورکس ایران

\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n سالیدورکس پیشرفته - سالیدورک II

\r\n

\r\n SOLIDWORKS - Advanced

\r\n
\r\n نمره از 100\r\n

\r\n سالیدورکس مقدماتی - سالیدورک l

\r\n

\r\n SOLIDWORKS - Elementary

\r\n
\r\n نمره از 100
\r\n  \r\n  \r\n محدثه بابایی \r\n 80
\r\n  \r\n  \r\n محمد حسام محمدی\r\n 100
\r\n  \r\n  \r\n محمد حسین محمدی\r\n 90
\r\n  \r\n  \r\n عرفان خسروی\r\n 90
\r\n  \r\n  \r\n یاشار کیانی\r\n 90
\r\n  \r\n  \r\n پویا مهاجرانی\r\n 80
\r\n  \r\n  \r\n شقایق براتی\r\n 96
\r\n  \r\n  \r\n گلاره سهرابی\r\n 100
\r\n  \r\n  \r\n محمد ورناصری\r\n 88
\r\n  \r\n  \r\n مریم السادت حسین زاده حجازی\r\n 96
\r\n محمدامین صبا \r\n 92\r\n اصغر میرزایی\r\n 100
\r\n ایمان نظری صیاد \r\n 98\r\n سینا حجازی\r\n 98
\r\n سیاوش گرمسیری نژاد\r\n 96\r\n

\r\n سهند رحیمی

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n 75
\r\n محسن علی زاده افروزی\r\n 96\r\n

\r\n الهام مقصودی

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n 75
\r\n سعید توحیدی\r\n 91\r\n

\r\n عسل خلیلی

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n 80
\r\n

\r\n یحیی محسنی

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n 95\r\n فرید قنبری\r\n 80
\r\n

\r\n پوریا حسینی

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n 95\r\n علیرضا بهشتی\r\n 75
\r\n

\r\n فرهاد سهم الدینی

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n 85\r\n سید احمد آیت الهی\r\n 95
\r\n بنت الهدی قمی\r\n 90\r\n

\r\n نسیم شبستری

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n 100  
\r\n رضا شهبازی\r\n 80\r\n

\r\n محمد ابراهیم سیفی

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n 80  (بدون احتساب پروژه پایانی )
\r\n محمد درایتی فر\r\n 90\r\n

\r\n هویار عباسی

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n 78 (بدون احتساب پروژه پایانی )
\r\n امین سلیمانی\r\n 95\r\n

\r\n حسین حسینی نهوجی

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n 70 (بدون احتساب پروژه پایانی )
\r\n نگار ابراهیمی فرد\r\n 94\r\n

\r\n مهرداد امامی

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n 97
\r\n مصطفی حاجی پور\r\n 94\r\n

\r\n حمزه علیزاده

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n 100
\r\n نوید خادمی\r\n 95\r\n

\r\n مهدیار یوسفی

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n 70 (بدون احتساب پروژه)
\r\n سامان صباغی\r\n 100\r\n

\r\n امیراسمعیل کبیری

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n 95
\r\n سید حسام الدین حجتی\r\n 95\r\n

\r\n آرمان شکیب

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n 100
\r\n علیرضا بهرام پور\r\n 94\r\n

\r\n نیما نامور

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n 77 (بدون احتساب پروژه)
\r\n حمزه علیزاده\r\n 95\r\n

\r\n محمد رحمی

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n 96
\r\n محمد رحمی\r\n 74 (بدون احتساب پروژه)\r\n

\r\n حسن محمدی

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n 100
\r\n  \r\n  \r\n

\r\n سامان صباغی

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n 100
\r\n  \r\n  \r\n

\r\n میر محمد حسین توکلی

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n 74 (بدون احتساب پروژه)
\r\n  \r\n  \r\n

\r\n مسعود محمد حسن

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n 78 (بدون احتساب پروژه)
\r\n  \r\n  \r\n

\r\n رضا شهبازی

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n 95
\r\n  \r\n  \r\n

\r\n مرتضی علیزاده

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n 95
\r\n  \r\n  \r\n

\r\n سعید جعفری

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n 73 (یدون احتساب پروژه)
\r\n  \r\n  \r\n

\r\n غلام حسن خیرخواه

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n 92
\r\n  \r\n  \r\n

\r\n مصطفی حاجی پور

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n 100
\r\n  \r\n  \r\n

\r\n محمد بیات

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n 93
\r\n  \r\n  \r\n

\r\n امیر عبدی

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n 90
\r\n  \r\n  \r\n

\r\n حمیدرضا مهری

\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n 88
\r\n  \r\n  \r\n

\r\n علیرضا میرزایی

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n 85
\r\n  \r\n  \r\n

\r\n محمد درویش بادرودی

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n 90
\r\n  \r\n  \r\n

\r\n شایان جمشیدی

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n 75
\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: دوره پیشرفته آموزش سالیدورکس

\r\n  دوره آموزشی پیشرفته نرم افزار سالید ورکس SOLIDWORKS

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n \"دوره

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n سرفصل های آموزشی دوره آموزش  پیشرفته SOLIDWORKS :

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n     دردوره پیشرفته آموزش سالیدورکس Solidworks محیط های زیر در نرم افزار سالیدورکس آموزش داده می شود

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n             آموزش ماژول ورق کاری  Sheetmetal

\r\n

\r\n             آموزش ماژول طراحی سطوح پیشرفته  با سالید ورکس  Surface

\r\n

\r\n             آموزش طراحی سازه با سالید ورکس    Structure

\r\n

\r\n             آموزش ماژول جوشکاری با سالید ورکس  Weldments

\r\n

\r\n             آموزش ماژول آنالیز  با سالید ورکس Simulation

\r\n

\r\n             آموزش متحرک سازی با سالید ورکس  

\r\n

\r\n             آموزش رندرینگ با سالید ورکس    PhotoView

\r\n

\r\n             آموزش قالب سازی با سالید ورکس  Mold

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n آموزش ماژول ورق کاری

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n مازول ورق کاری  Sheet metal   از نرم افزار سالید ورکس (SOLIDWORKS) را مي توان محيط اصلي طراحي ورق (ورق كاري) وطراحي قطعات با ضخامت يكسان دانست، كه با استفاده از ابزار هاي راحت وكاربردي به می توان هر مدلي را از ورق طراحي كرد و آن را برای عملیات برش و خم کاری آماده کرد . 

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n درمحیط محيط ورق کاری Sheet metal از سالید ورکس (SOLIDWORKS) می توان به فرم دهی و خم کاری بر روی ورق های فلزی پرداخت همچنین این امکان فراهم می شود که نقشه گسترده از مدل ورقکاری شده تهیه کرده و با ذخیره کردن با فرمت DXF آن را برای برش توسط دستگاه های لیزر ، واتر جت ، وایرکات و برش پلاسما آماده کرد  .

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"ورق

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n آموزش طراحی سطوح پیشرفته

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n با استفاده از ابزارهای ماژول Surface  در نرم افزار Solidworks امکان ترسیم مدل هایی با هندسه پیچیده فراهم می شود با استفاده از دستورات این ماژول از نرم افزار سالید ورکس Solidworks می توان به طراحی مدل هایی پرداخت که پیش از این امکان ترسیم آن ها با استفاده از ابزارهای ماژول Feature فراهم نبوده است . 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"سالید

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n آموزش طراحی سازه : 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n یکی دیگر از قابلیت های نرم افزار سالیدورکس فراهم آوردن امکان ترسیم سازه با استفاده از پروفیل های استاندارد است . با استفاده از این قابلیت قرار داده شده در نرم افزار سالید ورک SOLIDWORKS کاربر می تواند با راحتی پروفیل مورد نظر خود را انتخاب کرده و به ترسیم سازه مورد نظر خود بپردازد. این قابلیت مفید از نرم افزار سالیدورکس طراحان معمار را مجاب به استفاده از نرم افزار سالیدورکس کرده است .

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"طراحی

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n آموزش ماژول جوشکاری

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n با استفاده از ابزارهای موجود در ماژول Weldment در نرم افزار سالیدورکس Solidworks امکان ایجاد و شبیه سازی انواع جوش فراهم می شود که می توان از آن برای تهیه نقشه های ساخت با تعریف پارامترهای جوش کاری استفاده کرد . 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"جوش

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n آموزش ماژول آنالیز 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نرم افزارهای قدرتمندی در دنیا قابلیت تحلیل المان محودود را دارا هستند که می توان از آن ها خروجی های بسیار مهم و حیاتی برای ساخت دریافت کرد . نرم افزار سالید ورکس Solidworks امکان تحلیل به روش اجزای محدود با استفاده از ماژول Solidworks Simulation را داراست . 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"تحلیل

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n آموزش متحرک سازی 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n یکی از موارد بسیار مهم در طراحی یک مجموعه با قابلیت حرکتی ، شبیه سازی آن در نرم افزار و ایجاد مکانیزم آن می باشد . با استفاده از ماژول قدرتمند Solidworks Motion در نرم افزار سالید ورکس می توان مکانیزم های مختلف را ایجاد کرد و نوع حرکت انواع مجموعه های حرکتی را شبیه سازی کرد . 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"متحرک

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n آموزش ماژول رندرینگ

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n یکی از موارد مهم در انتهای طراحی یک محصول نحوه نمایش و ارائه آن است . توسط فرآیندی به نام رندر می توان مدل سه بعدی طراحی شده در نرم افزار سالیدورکس را به یک مدل واقع 

\r\n

\r\n گرایانه با نسبت دادن جنس و رنگ تبدیل کرد که موجب جلوه طبیعی مدل سه بعدی برای درک بهتر می شود . نرم افزار سالید ورکس SOLIDWORKS با بهره گیری از موتور رندر قدرتمند این قابلیت را داراست . 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"رندر

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n آموزش قالب سازی : 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n در این بخش کاربر با نحوه ساخت قالب برای مدل طراحی شده آشنا می شود که می توان با ساخت آن در نرم افزار سالیدورکس امکان تولید آن را فراهم کرد و از مرحله طراحی به مرحله اجرا رساند . در نرم افزار سالید ورکس امکان ایجاد سطوج جدایش وجود داشته و می توان با وارد کردن قالب های آماده خام آن را به جهت برش با این سطوح استفاده کرد . 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پیش نیاز این دوره آموزشی در خانه سالیدورکس ایران گذراندن دوره مقدماتی  آموزش نرم افزار سالیدورکس است 

\r\n

\r\n  

\r\n


 _MORE

 _TITLE: محیط Part

\r\n محیط Part نرم افزار سالیدورکس 

\r\n

\r\n در این محیط از نرم افزار سالیدورکس ما با در اختیار داشتن ماژول های مختلف به ابزار های گوناگونی برای طراحی انواع قطعات دسترسی داریم.

\r\n

\r\n فهرست ماژول های مختلف نرم افزار سالید ورکس Solidworks

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Sketch

\r\n

\r\n ماژول ترسیم اشکال دو بعدی

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Featurs

\r\n

\r\n محیط حجم دادن به طرح های دو بعدی

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Surfaces

\r\n

\r\n ماژول طراحی سطوح

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n Sheet metal

\r\n

\r\n ماژول ورق کاری

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n Mold Tools

\r\n

\r\n ماژول طراحی قالب

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n Weldments

\r\n

\r\n ماژول جوشکاری

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n Data Migration

\r\n

\r\n ابزار های تکمیلی محیط طراحی

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: راهنمای نصب سالیدورکس

\r\n راهنمای نصب سالیدورکس نسخه 2018

\r\n

\r\n سیستم مورد نیاز:

\r\n

\r\n OS: Windows 7 SP1, Windows 10, (64-bit only)
\r\n Processor: 3.3 GHz or higher
\r\n Memory: 16 GB or more
\r\n Graphics: Nvidia Geforce GTX 965M, Nvidia Geforce GTX 1050 or higher
\r\n
\r\n Drives: SSD drives recommended for optimal performance
\r\n Storage: PDM Contributor or Viewer: 10 GB or more
\r\n PDM Web Client or Web Server: 5 GB or more
\r\n PDM Archive Server or Database Server: 50 GB or more
\r\n SOLIDWORKS Manage: 10 GB
\r\n  

\r\n

\r\n توجه: در تمام مراحل نصب می بایست اتصال خود به اینترنت را قطع نمایید.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n ویدیوی روش نصب نرم افزار سالیدورکس 2018

\r\n

\r\n از خانه سالیدورکس ایران

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مراحل نصب

\r\n

\r\n 1.برنامه نصب را اجرا کنید و گزینه ی Individual را انتخاب کنید.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n 2.در پنجره ی جدید ابتدا گزینه های solidworks simulatin,solidwork motion,solidwork flow simulationرا فعال کنید تا جدول Serial Number فعال گردد.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n 3.برای serial Number  ها می توانید وارد فایل _Solid squad_ شده و از پنجره ی read me, سریال های مربوط به هر قسمت را کپی و در پنجره ی serial number ها paste نمود.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n 4.روی next کلیک کرده و پیام را cancel کنید

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n 5. سپس دکمه next را کلیک کنید تا وارد صفحه Summary شوید.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n 6.بر روی change روبه روی Products کلیک کرده و وارد پنجره شوید, سپس تمام گزینه های داخل جدول را فعال کنید. درانتها بر روی Back to Suummary کلیک کنید.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n 7.بر روی change روبه روی Download options کلیک کرده و وارد صفحه شوید, گزینه ی  use the back ground downloader کلیک کرده و آن را غیر فعال کنید. گزینه back to summary را کلیک کنید.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n 8.روی Install now کلیک کرده و منتظر بمانید تا برنامه نصب شود.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n 9.در هنگام نصب ممکن است پیام زیر را ببنید. روی ok کلیک کنید تا نصب به پایان برسد.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n 10.بعد از پایان نصب بر روی گزینه ی Finish کلیک کنید.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n 11. برنامه را اجرا نکنید.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n 12.وارد پرونده _solid squad_ شده و برنامه ی activator را اجرا کنید. روی گزینه active کلیک کنید.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n 13.در صورت موفق بودن کرک پیام زیر را مشاهده می کنید.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n   _MORE

آشنایی با سالیدورکس

آمار کاربران

نکات آموزشی سالیدورکس

نکات سالیدورکس

نکات آموزشی سالیدورکس

آموزش سالیدورکس

 

ویدئوهای آموزشی سالیدورکس

سالیدورکس

تمرینات آموزشی سالیدورکس

 

مقالات خانه سالیدورکس

مقاله سالید

نفرات برتر ترم گذشته

مقدماتی

نسیم شبستری

حمزه علیزاده

آرمان شکیب

حسن محمدی

سامان صباغی

مصطفی حاجی پور

پبشرفته

امین سیلمانی

سامان صباغی

مصطفی حاجی پور

حمزه علیزاده

نوید خادمی

علیرضا بهرام پور