جمعه، 29 تير ماه، 1403

خانه سالیدورکس ایران

کاربرد نرم افزار سالیدورکس در مهندسی پزشکی طراحی بدنه هواپیما با نرم افزار سالیدورکس طراحی مجموعه های مونتاژ با نرم افزار سالیدورکس طراحی هواپیما با نرم افزار سالیدورکس طراحی خودرو با نرم افزار سالیدورکس طراح  های کانسپت با نرم افزار سالیدورکس
www.SolidWorks.ws

لیست دارندگان مدرک سالیدورکس

سالید

 

 

راهنمای نصب نرم افزار سالیدورکس

آدرس خانه سالیدورکس

آدرس:
 
تهران - خيابان شريعتي - روبروي متروي قلهک - کوچه سجاد - پ 66 - و 10
 
  سالیدورکس 09123062503 
 
  سالیدورکس 22037408
 
 
 
 

اینستاگرام خانه سالیدورکس ایران

اینستاگرام خانه سالیدورکس ایران

حتما به ما بیپوندید ویدیوهای آموزشی و آخرین اخبار

 

کلاس


 _TITLE: سینا شاکر

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام :سینا

\r\n

\r\n نام خانوادگي : شاکر

\r\n

\r\n نام پدر: رحیم

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد :بندرعباس

\r\n

\r\n محل سکونت : اردبیل

\r\n

\r\n متولد :1377

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL II (Advance

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس پیشرفته با نمره 95 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 24/ 04/ 1400
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 07/22/ 1400

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n 09116116519

\r\n

\r\n
\r\n  

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: عرفان خادم حجت طلب

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام : عرفان

\r\n

\r\n نام خانوادگي : خادم

\r\n

\r\n نام پدر: بهزاد

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد :تهران

\r\n

\r\n محل سکونت : 

\r\n

\r\n متولد :1379

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (Elementary

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره 100 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 10/ 06/ 1401
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 08/12/ 1401

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: علیرضا جعفری

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام :علیرضا

\r\n

\r\n نام خانوادگي : جعفری

\r\n

\r\n نام پدر:حبیب الله

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد : زنجان

\r\n

\r\n محل سکونت : خرمدره

\r\n

\r\n متولد :1367

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (Elementary

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره 97 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 23/ 10/ 1400
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 12/26/ 1400

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n
\r\n  ۰۹۳۵۶۵۵۵۶۹۶
\r\n  

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: نعمیم هاتفی مودب

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام: نعیم

\r\n

\r\n نام خانوادگي : هاتفی مودب

\r\n

\r\n نام پدر: نعمت

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: کرمانشاه

\r\n

\r\n محل سکونت : کرمانشاه

\r\n

\r\n متولد : 1373

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (Elementary

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره 100  از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ اخذ مدرك 06 /05/ 1400
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: سمیه شاهمکلی

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام:سمیه

\r\n

\r\n نام خانوادگي : شاهملکی

\r\n

\r\n نام پدر: رضا

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: کرمانشاه

\r\n

\r\n محل سکونت : تهران

\r\n

\r\n متولد : 1375

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n لیسانس طراحی صنعتی

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL II (Advance

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس پیشرفته با نمره 98  از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ اخذ مدرك 06 /05/ 1400
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: مجید کشاورز مالکی

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام:مجید

\r\n

\r\n نام خانوادگي :کشاورز مالکی

\r\n

\r\n نام پدر: حبیب الله

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: اسلامشهر

\r\n

\r\n محل سکونت : اسلامشهر

\r\n

\r\n متولد : 1373

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n  کارشناسی نقشه کسی صنعتی

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاري :

\r\n
\r\n یک سال طراحی و اپراتوری دستگاه سی ان سی
\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL II 

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس پیشرفته با نمره 96 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 10/ 07/ 99
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 11 /10/ 99

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n 09212156343

\r\n

\r\n پست الکترونیکی

\r\n

\r\n majid.keshavarz@gmail.com@gmail.com _MORE

 _TITLE: علیرضا قاسمی

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام:علیرضا

\r\n

\r\n نام خانوادگي :قاسمی

\r\n

\r\n نام پدر: ناصر

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: ساوه

\r\n

\r\n محل سکونت : تهران

\r\n

\r\n متولد : 1365

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n  کارشناسی طراحی و نقشه کسی صنعتی

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاري :

\r\n
\r\n سرپرست طراحی و ساخت شرکت لوله های دقیق
\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n
\r\n
\r\n اتوکد/تراشکاری/ریخته گری/کتیا
\r\n
\r\n

\r\n SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL II 

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس پیشرفته با نمره 86 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 10/ 07/ 99
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 11 /10/ 99

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n 09193557494

\r\n

\r\n پست الکترونیکی

\r\n

\r\n alirezaghasemi_4708@yahoo.com _MORE

 _TITLE: علی کرمی نژاد

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام:علی

\r\n

\r\n نام خانوادگي : کرمی نژاد

\r\n

\r\n نام پدر:

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد:

\r\n

\r\n محل سکونت : 

\r\n

\r\n متولد : 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاري :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (Elementary

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره 83  از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 14/ 12/ 99
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 29 /02/ 1400

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL II 

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس پیشرفته با نمره 87 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 24/ 04/ 1400
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 22/ 07/ 1400

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n 09128577010

\r\n

\r\n پست الکترونیکی

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: محمد کامرانی

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام:محمد

\r\n

\r\n نام خانوادگي : کامرانی

\r\n

\r\n نام پدر:

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد:

\r\n

\r\n محل سکونت : 

\r\n

\r\n متولد : 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاري :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (Elementary

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره 80  از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 14/ 12/ 99
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 29 /02/ 1400

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پست الکترونیکی

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: مه جبین حبیبی

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام:مه جبین

\r\n

\r\n نام خانوادگي : حبیبی

\r\n

\r\n نام پدر:

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد:

\r\n

\r\n محل سکونت : 

\r\n

\r\n متولد : 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاري :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (Elementary

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره 80  از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 14/ 12/ 99
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 29 /02/ 1400

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پست الکترونیکی

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: احمد ملک پیشه

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام: احمد

\r\n

\r\n نام خانوادگي :ملک پیشه

\r\n

\r\n نام پدر:حسین

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: دزفول

\r\n

\r\n محل سکونت : تهران

\r\n

\r\n متولد : 1368

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n کارشناسی متالوژی

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاري :

\r\n

\r\n 5سال سابقه در زمینه چدن

\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n
\r\n

\r\n مدرک تراشکاری فنی حرفه ای

\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (Elementary

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره 86  از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 12/ 10/ 99
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك08 /12/ 99

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n 09378727119

\r\n

\r\n پست الکترونیکی

\r\n

\r\n ehsan68malek@yahoo.com _MORE

 _TITLE: اشکان ناصری

\r\n  مشخصات فردي:

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام:اشکان

\r\n

\r\n نام خانوادگي :ناصری

\r\n

\r\n نام پدر: سعید

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: تهران

\r\n

\r\n محل سکونت : 

\r\n

\r\n متولد : 1371

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاري :

\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I 

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس پیشرفته با نمره 97 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 02/ 05/ 99
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 21 /07/ 99

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n 09128304427

\r\n

\r\n پست الکترونیکی

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: محدثه بابایی

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام: محدثه

\r\n

\r\n نام خانوادگي : بابایی

\r\n

\r\n نام پدر:سعیید

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: تهران

\r\n

\r\n محل سکونت : تهران

\r\n

\r\n متولد : 1374

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n لیسانس متالوژی

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاري :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (Elementary

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره 80  از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 14/ 06/ 99
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك21 /09/ 99

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پست الکترونیکی

\r\n

\r\n mbjob99@gmail.com _MORE

 _TITLE: سیاوش گرمسیری نژاد

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام: سیاوش

\r\n

\r\n نام خانوادگي :گرمسیری نژاد

\r\n

\r\n نام پدر: غلامعلی

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: برازجان

\r\n

\r\n محل سکونت : برازجان 

\r\n

\r\n متولد : 1362

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاري :

\r\n
\r\n کارشناس کنترل کیفی و نقشه کشی صنعتی – واحد مهندسی معکوس پالایشگاه نهم پارس جنوبی 
\r\n
\r\n مدیر تعمیرگاه نمایندگی ایران خودرو 
\r\n
\r\n تدریس دروس مهندسی مکانیک – دانشکده امام خامنه ای – مرکز آموزش عالی خرد بوشهر 
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n
\r\n
\r\n مهارت های ارتباط با مشتری و CRM – مرکز آموزش ایران خودرو
\r\n
\r\n موتور و گیربکس سمند و پارس – مرکز آموزش ایران خودرو 
\r\n
\r\n

\r\n SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL II 

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس پیشرفته با نمره 96 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 16/ 07/ 99
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 19 /09/ 99

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n 09177713477

\r\n

\r\n پست الکترونیکی

\r\n

\r\n sgarmsiry@gmail.com _MORE

 _TITLE: محمدامین صبا

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام: محمدامین

\r\n

\r\n نام خانوادگي :صبا

\r\n

\r\n نام پدر: آریا

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: شیراز

\r\n

\r\n محل سکونت :  شیراز

\r\n

\r\n متولد : 1379

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n دانشجو کارشناسی

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاري :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL II 

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس پیشرفته با نمره 92  از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 16/ 07/ 99
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 19 /09/ 99

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n 09177878450

\r\n

\r\n پست الکترونیکی

\r\n

\r\n moasaba1379@gmail.com _MORE

 _TITLE: ایمان نظری صیاد

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام: ایمان

\r\n

\r\n نام خانوادگي :نظری صیاد

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL II 

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس پیشرفته با نمره 98 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 16/ 07/ 99
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 19 /09/ 99

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: محمد حسام محمدی

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام: محمد حسام

\r\n

\r\n نام خانوادگي : محمدی

\r\n

\r\n نام پدر: شعبانعلی

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: ساوجبلاغ

\r\n

\r\n محل سکونت : نظرآباد

\r\n

\r\n متولد : 1374

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n کارشناسی مکانیک

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاري :

\r\n

\r\n طراح شرکت بتن ماشین- تدریس

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (Elementary

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره 100 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 18/ 07/ 99
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 21 /09/ 99

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL II 

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس پیشرفته با نمره 100 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 12/ 10/ 99
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 08 /12/ 99

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n 09374063247

\r\n

\r\n پست الکترونیکی

\r\n

\r\n mmohammadhesam@yahoo.com _MORE

 _TITLE: عرفان خسروی

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام: عرفان

\r\n

\r\n نام خانوادگي : خسروی

\r\n

\r\n نام پدر:علی محمد

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: تهران

\r\n

\r\n محل سکونت : تهران

\r\n

\r\n متولد : 1369

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاري :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (Elementary

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره 90 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 14/ 06/ 99
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 30 /08/ 99

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار سالیدورکس SOLIDWORKS"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n 09194046732

\r\n

\r\n پست الکترونیکی

\r\n

\r\n erfankhosravi0036 _MORE

 _TITLE: محسن علی زاده افروزی

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام: محسن

\r\n

\r\n نام خانوادگي :علی زاده افروزی

\r\n

\r\n نام پدر:حسن

\r\n

\r\n مليت: ایران

\r\n

\r\n محل تولد: بابلسر

\r\n

\r\n محل سکونت : بابل

\r\n

\r\n متولد : 1376

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n کارشناسی مکانیک

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاري :

\r\n

\r\n تدریس رباتیک و برنامه نویسی

\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL II (ADVANCED

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس پیشرفته با نمره 96 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 23/ 05/ 99
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 08 /08/ 99

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار سالیدورکس SOLIDWORKS"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پست الکترونیکی

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: شقایق براتی

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام: شقایق

\r\n

\r\n نام خانوادگي :براتی

\r\n

\r\n نام پدر:امید

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: تهران

\r\n

\r\n محل سکونت : تهران

\r\n

\r\n متولد : 1379

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n دانشجوی مهندسی مکانیک

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاري :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL II (ADVANCED

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره 96 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره11/ 06/ 99
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 20 /07/ 99

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار سالیدورکس SOLIDWORKS"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پست الکترونیکی

\r\n

\r\n baratisgqyq@gmail.com _MORE

آشنایی با سالیدورکس

آمار کاربران

نکات آموزشی سالیدورکس

نکات سالیدورکس

نکات آموزشی سالیدورکس

آموزش سالیدورکس

 

ویدئوهای آموزشی سالیدورکس

سالیدورکس

تمرینات آموزشی سالیدورکس

 

مقالات خانه سالیدورکس

مقاله سالید

نفرات برتر ترم گذشته

مقدماتی

نسیم شبستری

حمزه علیزاده

آرمان شکیب

حسن محمدی

سامان صباغی

مصطفی حاجی پور

پبشرفته

امین سیلمانی

سامان صباغی

مصطفی حاجی پور

حمزه علیزاده

نوید خادمی

علیرضا بهرام پور