جمعه، 7 بهمن ماه، 1401

خانه سالیدورکس ایران

کاربرد نرم افزار سالیدورکس در مهندسی پزشکی طراحی بدنه هواپیما با نرم افزار سالیدورکس طراحی مجموعه های مونتاژ با نرم افزار سالیدورکس طراحی هواپیما با نرم افزار سالیدورکس طراحی خودرو با نرم افزار سالیدورکس طراح های کانسپت با نرم افزار سالیدورکس
www.SolidWorks.ws

لیست دارندگان مدرک سالیدورکس

سالید

 

 

راهنمای نصب نرم افزار سالیدورکس

آدرس خانه سالیدورکس

آدرس:
 
تهران - خيابان شريعتي - روبروي متروي قلهک - کوچه سجاد - پ 66 - و 10
 
  سالیدورکس 09123062503 
 
  سالیدورکس 22037408
 
 
 
 

اینستاگرام خانه سالیدورکس ایران

اینستاگرام خانه سالیدورکس ایران

حتما به ما بیپوندید ویدیوهای آموزشی و آخرین اخبار

 

solidworks


 _TITLE: شقایق براتی

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام: شقایق

\r\n

\r\n نام خانوادگي :براتی

\r\n

\r\n نام پدر:امید

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: تهران

\r\n

\r\n محل سکونت : تهران

\r\n

\r\n متولد : 1379

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n دانشجوی مهندسی مکانیک

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاري :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL II (ADVANCED

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره 96 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره11/ 06/ 99
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 20 /07/ 99

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار سالیدورکس SOLIDWORKS"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پست الکترونیکی

\r\n

\r\n baratisgqyq@gmail.com _MORE

 _TITLE: گلاره سهرابی

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام: گلاره

\r\n

\r\n نام خانوادگي : سهرابی

\r\n

\r\n نام پدر: نصور

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: سرپل ذهاب

\r\n

\r\n محل سکونت : نظر آباد

\r\n

\r\n متولد : 1373

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n کارشناسی مکانیک بیوسیستم

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاري :

\r\n

\r\n کارشناس فنی شرکت مهندسی ایمن تیار

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n

\r\n اتوکد.آفیس

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL II (ADVANCED

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره 100 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره03/ 05/ 99
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 11 /07/ 99

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار سالیدورکس SOLIDWORKS"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n 09149330869

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پست الکترونیکی

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: محمد ورناصری

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام: محمد

\r\n

\r\n نام خانوادگي : ورناصری

\r\n

\r\n نام پدر: علیرضا

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: مسجد سلیمان

\r\n

\r\n محل سکونت : مسجد سلیمان

\r\n

\r\n متولد : 1372

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n کارشناسی مکانیک

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاري :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL II (ADVANCED

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره 88 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره11/ 05/ 99
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 25 /06/ 99

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار سالیدورکس SOLIDWORKS"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n 09166812610

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پست الکترونیکی

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: مریم السادات حسین زاده حجازی

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام: مریم السادات

\r\n

\r\n نام خانوادگي : حسین زاده حجازی

\r\n

\r\n نام پدر: سید محمود

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: اصفهان

\r\n

\r\n محل سکونت : تهران

\r\n

\r\n متولد : 1367

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n فوق لیسانس مهندسی صنایع

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاري :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL II (ADVANCED

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره 96 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 06/ 05/ 99
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 17 /06/ 99

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار سالیدورکس SOLIDWORKS"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پست الکترونیکی

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: اصغر میرزایی

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام: اصغر

\r\n

\r\n نام خانوادگي : میرزایی

\r\n

\r\n نام پدر: غلامعلی

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: چاراویماق

\r\n

\r\n محل سکونت : تهران

\r\n

\r\n متولد : 1370

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاري :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL II (ADVANCED

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره 100 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 6/ 05/ 99
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك  17 /06/ 99

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار سالیدورکس SOLIDWORKS"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n 09149330869

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پست الکترونیکی

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n


 _MORE

 _TITLE: دوره آنلاین مقدماتی آموزش نرم افزار سالیدورکس

\r\n دوره مقدماتی آموزش نرم افزار سالیدورکس Solidworks

\r\n

\r\n در خانه سالیدورکس ایران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n دانلود PDF جزوی آموزشی اخانه سالیدورکس

\r\n

\r\n جزوی دوره مقدماتی آموزش نرم افزار سالیدورکس

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n حجم فایل 10.MB

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  جزوات نقشه خوانی و رسم فنی و فرایند های ساخت 38 MB

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n تمرینات فیچر

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: محمد رحمی

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام: محمد

\r\n

\r\n نام خانوادگي : رحمی

\r\n

\r\n نام پدر: غلامعلی

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: شمیران

\r\n

\r\n محل سکونت : لواسان

\r\n

\r\n شماره شناسنامه : 0440031931

\r\n

\r\n متولد :1368

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n فوق لیسانس متالورژی دامش

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاري :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتي با نمره 77 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 17/ 10 / 97
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك  20 /12 / 97

\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketch                               

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Feature                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drawing                                              

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 46
\r\n پروژه کلاسی\r\n 30
\r\n پروژه پایانی\r\n 26
\r\n مجموع\r\n 96
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار سالیدورکس SOLIDWORKS"

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: حسن محمدی

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام: حسن 

\r\n

\r\n نام خانوادگي : محمدی

\r\n

\r\n نام پدر: ناصر

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: تهران

\r\n

\r\n محل سکونت : تهران

\r\n

\r\n شماره شناسنامه :0019858884

\r\n

\r\n متولد :1375

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n فوق دیپلم مکانیک خودرو

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاري :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تراشکاری و نقشه کشی با CATIA

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک کتیا مقدماتی از انجمن کتیای ایران

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتي با نمره 100 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 17/ 10 / 97
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك  20 /12 / 97

\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketch                               

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Feature                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drawing                                              

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 50
\r\n پروژه کلاسی\r\n 30
\r\n پروژه پایانی\r\n 20
\r\n مجموع\r\n 100
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار سالیدورکس SOLIDWORKS"

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: نیما نامور

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام: نیما

\r\n

\r\n نام خانوادگي : نامور

\r\n

\r\n نام پدر: داریوش

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: تهران

\r\n

\r\n محل سکونت : تهران

\r\n

\r\n شماره شناسنامه :-

\r\n

\r\n متولد :1373

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n کارشناسی مهندسی متالورژی دانشگاه تهران

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاري :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتي با نمره 77 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 17/ 10 / 97
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك  20 /12 / 97

\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketch                               

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Feature                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drawing                                              

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 47
\r\n پروژه کلاسی\r\n 30
\r\n پروژه پایانی\r\n -
\r\n مجموع\r\n 77
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار سالیدورکس SOLIDWORKS"

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: غلام حسن خیرخواه

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام: غلام حسن

\r\n

\r\n نام خانوادگي : خیرخواه

\r\n

\r\n نام پدر: علی

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: -

\r\n

\r\n محل سکونت : تهران

\r\n

\r\n شماره شناسنامه :-

\r\n

\r\n متولد :1357

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n فوق لیسانس

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاري :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتي با نمره 100 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 17/ 08 / 97
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك  25 /10 / 97

\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketch                               

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Feature                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drawing                                              

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 42
\r\n پروژه کلاسی\r\n 30
\r\n پروژه پایانی\r\n 20
\r\n مجموع\r\n 92
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار سالیدورکس SOLIDWORKS"

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: محمد بیات

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام: محمد

\r\n

\r\n نام خانوادگي : بیات

\r\n

\r\n نام پدر: جواد

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: تهران

\r\n

\r\n محل سکونت : تهران

\r\n

\r\n شماره شناسنامه : 3920721152

\r\n

\r\n متولد : 1377

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n کاردانی مکانیک خودرو دانشگاه آزاد ری

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاري :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتي با نمره 93 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 17/ 08 / 97
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك  25 /10 / 97

\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketch                               

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Feature                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drawing                                              

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 43
\r\n پروژه کلاسی\r\n 30
\r\n پروژه پایانی\r\n 20
\r\n مجموع\r\n 93
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار سالیدورکس SOLIDWORKS"

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: سعید جعفری

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام: سعید

\r\n

\r\n نام خانوادگي : جعفری

\r\n

\r\n نام پدر: غلامحسین

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: تهران

\r\n

\r\n محل سکونت : تهران

\r\n

\r\n شماره شناسنامه : 0020571437

\r\n

\r\n متولد : 1376

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n دانشجوی مهندسی مکانیک تهران مرکز

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاري :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتي با نمره 73 از  100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 17/ 08 / 97
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك  25 /10 / 97

\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketch                               

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Feature                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drawing                                              

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 43
\r\n پروژه کلاسی\r\n 30
\r\n پروژه پایانی\r\n -
\r\n مجموع\r\n 73
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار سالیدورکس SOLIDWORKS"

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: مصطفی حاجی پور

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام: مصطفی

\r\n

\r\n نام خانوادگي : حاجی پور

\r\n

\r\n نام پدر: محمد اسماعیل

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: رودسر

\r\n

\r\n محل سکونت : تهران

\r\n

\r\n شماره شناسنامه : 4700

\r\n

\r\n متولد : 1367

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاري :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n کارخانه گیلان خوشه (رشت)

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n دوره نقشه کشی صنعتی

\r\n

\r\n دوره اتوکد دو بعدی

\r\n

\r\n دوره نفشه خوانی مکانیک

\r\n

\r\n دوره بازرسی جوش

\r\n

\r\n دوره ICDL

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتي با نمره 100 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 17/ 08 / 97
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك  25 /10 / 97

\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketch                               

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Feature                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drawing                                              

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 50
\r\n پروژه کلاسی\r\n 30
\r\n پروژه پایانی\r\n 20
\r\n مجموع\r\n 100
\r\n  
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n "پروژه دوره مقدماتی آموزش نرم افزار سالیدورکس SOLIDWORKS"

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: ویدئوهای طراحی سطوح در سالیدورکز

\r\n طراحی آبمیوه گیر در سالیدورکز

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n _MORE

 _TITLE: ویدئوهای محیط Features در سالیدورکز

\r\n تمرین 1 : 
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n _MORE

 _TITLE: انواع مدل در نرم افزار سالیدورکس SOLIDWORKS

\r\n  

\r\n

\r\n به طور کلی مدل های طراحی شده توسط نرم افزار سالیدورکس SOLIDWORKS به 5 نوع تقسیم بندی می شود 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n 1 -  مدل سیمی 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدل های سیمی متشکل از مجموعه ای از منحنی های متصل به یکدیگر است که تشکیل یک شبکه سیمی را می دهند . بین منحنی ها فضای خالی وجود دارد که از آن برای ایجاد سطوح استفاده می گردد . تهیه یک مدل سیمی برای ساخت مدل هایی

\r\n

\r\n با سطوح  پیچیده امری ضروری است . 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"سالیدورکس

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n 2 - مدل سطح 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدل های سطح دارای سطوحی  با معادلات منحنی درجات بالا هستند که برای مدل سازی قطعات پیچیده به کار می روند . این دسته از مدل ها به صورت مستقیم ، از طریق مدل های سیمی و یا از طریق ورود مدل های اسکن شده سه بعدی به

\r\n

\r\n دست می آیند . 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"سالیدورکس\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n 3 - مدل صلب 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n این دسته از مدل ها با تعریف شدن خصوصیات فیزیکی همچون جرم و چگاالی به وجود می آید و اطلاعات مربوط به این ویژگی ها برای طراح قابل دریافت است . کلیه مدل هایی که دارای هندسه مشخص هستند می توانند در دسته مدل های صلب

\r\n

\r\n قرار بگیرند .

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"\"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n 4 - مدل های شبکه ای 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدل های شبکه ای مدل هایی هستند که به سبب تحلیل به روش المان محدود مورد استفاده قرار می کیرند . در این دسته مدل ها سعی بر آن است که رفتار یک قطعه یا مجموعه ای قطعات در مقابل وارد آمدن نیروهای مختلف مورد تحلیل قرار

\r\n

\r\n بکیرند . نرم افزار سالیدورکس SOLIDWORKS ار نسخه 2003 خود ، بخشی با عنوان COSMOSXpress به برنامه افزود که به طراحان امکان تحلیل قطعات طراحی شده به روش المان محدود FEA را می داد . 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n \"سالیدورکس\"

\r\n

\r\n 5 - مدل ترکیبی 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n همان گونه که از ناام آن آن مشخص است این دسته مدل ها دارای ترکیبی از مدل های صلب و سطح هستند که هر بخش دارای مهایت ، کاربرد و روش ساخت خود را دارد . هر قسمت ا ز آن تحت نوعی از بارگذاری ها و کاربر منحصر به خود

\r\n

\r\n قرار دارد . 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n کلیه مطالب توسط خانه سالیدورکس ایران نگارش و منتشر شده است هرگونه کپی برداری بدون ذکر نام منبع پیگرد قانونی دارد 

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: مقالات خانه سالیدورکس ایران

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n 3

\r\n
\r\n انواع رنگ ها در محیط دو بعدی سالیدورک\r\n  
\r\n   2   \r\n

\r\n انواع مدل در نرم افزار سالیدورکس SOLIDWORKS                 

\r\n
\r\n \"سالیدورکس\"
\r\n  
\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n   1    \r\n

\r\n  اصطلاحات نادرست در نام گذاری نرم افزار سالید ورکس؛ سالید ، سالیدورک یا سالیدورکس ؟ 

\r\n
\r\n \"سالیدورکس\"
\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: حمیدرضا مهری

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام: حمیدرضا

\r\n

\r\n نام خانوادگي : مهری

\r\n

\r\n نام پدر: کاظم

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: تهران

\r\n

\r\n محل سکونت : تهران

\r\n

\r\n شماره شناسنامه : 55529116

\r\n

\r\n متولد : 1365

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n کارشناسی

\r\n

\r\n سوابق کاري :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتي با نمره 88   از 100  

\r\n
\r\n  (از انجمن کتياي ايران CATIA.IR)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 17/ 07 / 94
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك  03 /10 / 93

\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketch                               

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Feature                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drawing                                              

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 40
\r\n پروژه کلاسی\r\n 30
\r\n پروژه پایانی\r\n 18
\r\n مجموع\r\n 88
\r\n
\r\n
\r\n  


 _MORE

 _TITLE: دارندگان مدرک سالیدورکس

\r\n  

\r\n

\r\n \"کلاس

\r\n

\r\n لیست دارندگان مدرک سالیدورکس SOLIDWORKS در خانه سالیدورکس ایران

\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n سالیدورکس پیشرفته - سالیدورک II

\r\n

\r\n SOLIDWORKS - Advanced

\r\n
\r\n نمره از 100\r\n

\r\n سالیدورکس مقدماتی - سالیدورک l

\r\n

\r\n SOLIDWORKS - Elementary

\r\n
\r\n نمره از 100
\r\n مصطفی درزی\r\n 96\r\n محمدتقی شفیعیان\r\n 91
\r\n محمدرضا خدادازاده\r\n 90\r\n پرهام میرزاده\r\n 100
\r\n سیدشایان میراحمدی\r\n 100\r\n ادوارد دانیال زاده\r\n 100
\r\n سجاد رضائی\r\n 100\r\n علی ابراهیم\r\n 97
\r\n محمدجواد عبقری زاده\r\n 98\r\n امیر اتابکی\r\n 94
\r\n امیرحسین صنوبر\r\n 100\r\n محمدرضا خدادازاده\r\n 96
\r\n علیرضا جعفری\r\n 97\r\n ریحانه عیدالهی دارستانی\r\n 96
\r\n حامد بلیانی\r\n 93سا\r\n سعید بابائیان\r\n 70
\r\n حسن محمدی\r\n 97\r\n هادی ذبیحی\r\n 90
\r\n حسین روان گرد\r\n 100\r\n مهدی فولادی طرقی\r\n 95
\r\n علی کرمی نژاد\r\n 87\r\n امیر اتابکی\r\n 100
\r\n سیدعلیرضا نقده فروشها\r\n 98\r\n امیرارسلان شیرزادی\r\n 96
\r\n عطاالله عظیمی\r\n 94\r\n حافظ ذبیحی\r\n 83
\r\n مجتبی نظری\r\n 94\r\n رحمان بویری\r\n 78
\r\n سینا ابارقی\r\n 95\r\n امیرمحمد رزاقی\r\n 100
\r\n مهدی محمدی\r\n 100\r\n ایمان معصومی\r\n 97
\r\n میلاد ولی زاده\r\n 95\r\n محمد قولی\r\n 88
\r\n پرنیان جمالی\r\n 98\r\n محمدامین محمدی\r\n 98
\r\n سمیه شاهملکی\r\n 98\r\n محمدرسول حاج\r\n 100
\r\n مجید حیدریان\r\n 96\r\n رضا میرجلیلی\r\n 100
\r\n حسین حنیفه\r\n 100\r\n علی نصراله یان\r\n 94
\r\n شروین واحد\r\n 100\r\n محیا واحدی\r\n 90
\r\n علیرضا قاسمی\r\n 86\r\n آیدین حقیری\r\n 90
\r\n مجید کشاورز مالکی\r\n 96\r\n محمد برمهانی\r\n 96
\r\n محمد عسکری\r\n 76\r\n نیما نوشاد\r\n 98
\r\n بهراد علیپور ترابی\r\n 85\r\n محمد صادق ابن علی سامانی \r\n 88
\r\n محمدامین صبا \r\n 92\r\n ضیا مساعری\r\n 87
\r\n ایمان نظری صیاد \r\n 98\r\n محمد مهرآسا\r\n 70
\r\n سیاوش گرمسیری نژاد\r\n 96\r\n محمدصادق ابن علی سامانی\r\n 88
\r\n محسن علی زاده افروزی\r\n 96\r\n امیر مهرنیا\r\n 91
\r\n سعید توحیدی\r\n 91\r\n سهیل غلامی\r\n 97
\r\n

\r\n یحیی محسنی

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n 95\r\n سینا معلمی\r\n 94
\r\n رضا محسنی گل\r\n 85\r\n فرشاد صبوری\r\n 88
\r\n

\r\n پوریا حسینی

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n 95\r\n سید محمد امین حسینی ملایی\r\n 89
\r\n

\r\n فرهاد سهم الدینی

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n 85\r\n محمد حجتی امینی\r\n 100
\r\n بنت الهدی قمی\r\n 90\r\n معیاد رمضان پور\r\n 97
\r\n رضا شهبازی\r\n 80\r\n امین بهروزی نیا\r\n 100
\r\n محمد درایتی فر\r\n 90\r\n پارسا کهتر\r\n 92
\r\n امین سلیمانی\r\n 95\r\n سیدامیر علی کاشانی\r\n 88
\r\n نگار ابراهیمی فرد\r\n 94\r\n کاوه کیهانی شمالی\r\n 96
\r\n مصطفی حاجی پور\r\n 94\r\n سجاد رضائی\r\n 100
\r\n نوید خادمی\r\n 95\r\n محمدجواد عبقری زاده\r\n 100
\r\n سامان صباغی\r\n 100\r\n علی زارعی\r\n 98
\r\n سید حسام الدین حجتی\r\n 95\r\n فاطمه نقدی\r\n 98
\r\n علیرضا بهرام پور\r\n 94\r\n مجتبی نظری\r\n 88
\r\n حمزه علیزاده\r\n 95\r\n سالار معبادی\r\n 90
\r\n محمد رحمی\r\n 74 (بدون احتساب پروژه)\r\n شایان حکمیان\r\n 92
\r\n  \r\n  \r\n رضا محسنی گل\r\n 96
\r\n  \r\n  \r\n امیر امینی\r\n 95
\r\n  \r\n  \r\n سجاد کلاته عربی\r\n 97
\r\n  \r\n  \r\n کیاندخت میمندی خواجه\r\n 89
\r\n  \r\n  \r\n سیدآرمان مدرس صادقی\r\n 95
\r\n  \r\n  \r\n نوید روحانی\r\n 94
\r\n  \r\n  \r\n سیدعلیرضا نقده فروشها\r\n 96
\r\n  \r\n  \r\n سیدعلی محمد حسینی\r\n 100
\r\n  \r\n  \r\n کاوه کاظمی\r\n 92
\r\n  \r\n  \r\n فاطمه عباس زاده\r\n 98
\r\n  \r\n  \r\n فریبا گل آقایی\r\n 97
\r\n  \r\n  \r\n بیتا کرمی رباطی\r\n 98
\r\n  \r\n  \r\n امیرحسین ظهیری\r\n 100
\r\n  \r\n  \r\n مسعود کریمی\r\n 81
\r\n  \r\n  \r\n مهدی محمدی\r\n 100
\r\n  \r\n  \r\n میلاد ولی زاده\r\n 97
\r\n  \r\n  \r\n پرنیان جمالی\r\n 95
\r\n  \r\n  \r\n نعیم هاتفی مودب\r\n 100
\r\n  \r\n  \r\n اشکان ناصری\r\n 97
\r\n  \r\n  \r\n احمد ملک پیشه\r\n 86
\r\n  \r\n  \r\n محمدجواد اسدی مبارکه\r\n 100
\r\n  \r\n  \r\n مه جبین حبیبی\r\n 80
\r\n  \r\n  \r\n محمد کامرانی\r\n 80
\r\n  \r\n  \r\n میلاد جوادی مهر\r\n 96
\r\n  \r\n  \r\n امیرحسین کمائی\r\n 80
\r\n  \r\n  \r\n علی کرمی نژاد\r\n 83
\r\n  \r\n  \r\n محدثه بابایی \r\n 80
\r\n  \r\n  \r\n محمد حسام محمدی\r\n 100
\r\n  \r\n  \r\n محمد حسین محمدی\r\n 90
\r\n  \r\n  \r\n عرفان خسروی\r\n 90
\r\n  \r\n  \r\n یاشار کیانی\r\n 90
\r\n  \r\n  \r\n پویا مهاجرانی\r\n 80
\r\n  \r\n  \r\n شقایق براتی\r\n 96
\r\n  \r\n  \r\n گلاره سهرابی\r\n 100
\r\n  \r\n  \r\n محمد ورناصری\r\n 88
\r\n  \r\n  \r\n مریم السادت حسین زاده حجازی\r\n 96
\r\n  \r\n  \r\n اصغر میرزایی\r\n 100
\r\n  \r\n  \r\n سینا حجازی\r\n 98
\r\n  \r\n  \r\n

\r\n سهند رحیمی

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n 75
\r\n  \r\n  \r\n

\r\n الهام مقصودی

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n 75
\r\n  \r\n  \r\n

\r\n عسل خلیلی

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n 80
\r\n  \r\n  \r\n فرید قنبری\r\n 80
\r\n  \r\n  \r\n علیرضا بهشتی\r\n 75
\r\n  \r\n  \r\n سید احمد آیت الهی\r\n 95
\r\n  \r\n  \r\n

\r\n نسیم شبستری

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n 100  
\r\n  \r\n  \r\n

\r\n
 _MORE

 _TITLE: شایان جمشیدی

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام: شایان

\r\n

\r\n نام خانوادگي : جمشیدی

\r\n

\r\n نام پدر: محمود

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: تهران

\r\n

\r\n محل سکونت : تهران

\r\n

\r\n شماره شناسنامه : 15104

\r\n

\r\n متولد : 1361

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n مهندسی ساخت و تولید

\r\n

\r\n سوابق کاري :

\r\n

\r\n شرکت صنعتی گام اراک به مدت 2 سال کارمند واحد برنامه ریزی - کارمند مهندسی تولید

\r\n

\r\n شرکت صنعتی شعله رسان به مدت 2 سال و نیم - کارمند واحد مهندسی

\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n دوره کتیا به مدت 100 ساعت فنی و حرفه ای شهر ری

\r\n

\r\n Mechanical Desktop درجه 2 به مدت 220 ساعت

\r\n

\r\n نقشه كشی و طراحی به كمك كامپیوتر(اتوكد پیشرفته)  به مدت 600 ساعت

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n برنامه نویسی CNC درجه 2 به مدت 120 ساعت

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n رایانه کار ICDL درجه 2 به مدت32

\r\n

\r\n کارور AUTOCAD درجه 1 به مدت 96 ساعت

\r\n

\r\n تعمیر کار پنوماتیک درجه 1 به مدت 153 ساعت

\r\n

\r\n تعمیر کار هیدرولیک درجه 1 به مدت 157 ساعت

\r\n

\r\n کارور CNC درجه 1 به مدت 89 ساعت

\r\n

\r\n طراحی قطعات 3 بعدی کتیا CAD/CAM 1 به مدت 60 ساعت

\r\n

\r\n فرزکار CNC درجه 2 به مدت 280 ساعت

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (ELEMENTARY

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتي با نمره 75  از 100  

\r\n
\r\n  (از انجمن کتياي ايران CATIA.IR)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 17/ 07 / 94
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك  03 /10 / 93

\r\n

\r\n  

\r\n
  \r\n
 • \r\n

  \r\n Sketch                               

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Feature                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Assembly                         

  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  \r\n Drawing                                              

  \r\n
 • \r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n امتحان پایانی\r\n 40
\r\n پروژه کلاسی\r\n 30
\r\n پروژه پایانی\r\n *
\r\n مجموع\r\n 75
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n   _MORE

آشنایی با سالیدورکس

آمار کاربران

نکات آموزشی سالیدورکس

نکات سالیدورکس

نکات آموزشی سالیدورکس

آموزش سالیدورکس

 

ویدئوهای آموزشی سالیدورکس

سالیدورکس

تمرینات آموزشی سالیدورکس

 

مقالات خانه سالیدورکس

مقاله سالید

نفرات برتر ترم گذشته

مقدماتی

نسیم شبستری

حمزه علیزاده

آرمان شکیب

حسن محمدی

سامان صباغی

مصطفی حاجی پور

پبشرفته

امین سیلمانی

سامان صباغی

مصطفی حاجی پور

حمزه علیزاده

نوید خادمی

علیرضا بهرام پور