جمعه، 29 تير ماه، 1403

خانه سالیدورکس ایران

کاربرد نرم افزار سالیدورکس در مهندسی پزشکی طراحی بدنه هواپیما با نرم افزار سالیدورکس طراحی مجموعه های مونتاژ با نرم افزار سالیدورکس طراحی هواپیما با نرم افزار سالیدورکس طراحی خودرو با نرم افزار سالیدورکس طراح  های کانسپت با نرم افزار سالیدورکس
www.SolidWorks.ws

لیست دارندگان مدرک سالیدورکس

سالید

 

 

راهنمای نصب نرم افزار سالیدورکس

آدرس خانه سالیدورکس

آدرس:
 
تهران - خيابان شريعتي - روبروي متروي قلهک - کوچه سجاد - پ 66 - و 10
 
  سالیدورکس 09123062503 
 
  سالیدورکس 22037408
 
 
 
 

اینستاگرام خانه سالیدورکس ایران

اینستاگرام خانه سالیدورکس ایران

حتما به ما بیپوندید ویدیوهای آموزشی و آخرین اخبار

 

tag


 _TITLE: ضیا مساعری

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام :ضیا

\r\n

\r\n نام خانوادگي : مساعری

\r\n

\r\n نام پدر: کاضم

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد : عراق

\r\n

\r\n محل سکونت : دهلران

\r\n

\r\n متولد :1372

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (Elementary

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره 87 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 19/ 09/ 1400
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 12/06/ 1400

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n 09186167493

\r\n

\r\n
\r\n
\r\n  

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: امیر حسین صنوبر

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام :امیر حسین

\r\n

\r\n نام خانوادگي : صنوبر

\r\n

\r\n نام پدر: محمد

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد : تهران

\r\n

\r\n محل سکونت : تهران

\r\n

\r\n متولد :1375

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL II (Advance

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس پیشرفته با نمره 100 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 24/ 04/ 1400
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 07/22/ 1401

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n 09213253139

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: حامد بلیانی

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام :حامد

\r\n

\r\n نام خانوادگي : بلیانی

\r\n

\r\n نام پدر:بهروز

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد : تبریز

\r\n

\r\n محل سکونت : تبریز

\r\n

\r\n متولد :1359

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (Elementary

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره 93 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 23/ 10/ 1400
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 12/26/ 1400

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n
\r\n 09148161032
\r\n  

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: حسن محمدی

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام:حسن

\r\n

\r\n نام خانوادگي :محمدی

\r\n

\r\n نام پدر: ناصر

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: تهران

\r\n

\r\n محل سکونت : پردیس

\r\n

\r\n متولد : 1375

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL II 

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس پیشرفته با نمره 97 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 26/ 09/ 1400
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك19/ 01/ 1401

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره همراه : 09379312751

\r\n

\r\n
\r\n
\r\n  

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: حسین روانگرد

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام:حسین

\r\n

\r\n نام خانوادگي :روانگرد

\r\n

\r\n نام پدر: صمد

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: شیراز

\r\n

\r\n محل سکونت : شیراز

\r\n

\r\n متولد : 1376

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL II 

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس پیشرفته با نمره 100 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 30/ 10/ 1400
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك01/ 02/ 1401

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره همراه : 09175657941

\r\n

\r\n
\r\n
\r\n  

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: فرشاد صبوری

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام : فرشاد

\r\n

\r\n نام خانوادگي : صبوری

\r\n

\r\n نام پدر: سبزعلی

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد : شازند

\r\n

\r\n محل سکونت : شهر قدس

\r\n

\r\n متولد :1374

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (Elementary

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره 88 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 20/ 08/ 1400
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 10/30/ 1400

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n 09128232443 

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: سید محمد امین حسینی ملایی

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام : سید محمد امین

\r\n

\r\n نام خانوادگي : حسینی ملایی

\r\n

\r\n نام پدر: غلامرضا

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد : اهواز

\r\n

\r\n محل سکونت : اهواز

\r\n

\r\n متولد :1376

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (Elementary

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره 89 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 21/ 05/ 1400
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 08/13/ 1400

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n 09168300167

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: محمد حجتی امینی

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام : محمد

\r\n

\r\n نام خانوادگي : حجتی امینی

\r\n

\r\n نام پدر: مجید

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد : تهران

\r\n

\r\n محل سکونت : کرج

\r\n

\r\n متولد :1380

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (Elementary

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره 100 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 09/ 07/ 1400
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 09/12/ 1400

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n 09912014385

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: میعاد رمضان پور

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام : میعاد

\r\n

\r\n نام خانوادگي :رمضان پور

\r\n

\r\n نام پدر: حسین

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد : تهران

\r\n

\r\n محل سکونت : 

\r\n

\r\n متولد :1379

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (Elementary

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره 97  از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 20/ 08/ 1400
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 10/30/ 1400

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n 092147305446

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: امین بهروزی نیا

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام : امین

\r\n

\r\n نام خانوادگي : بهروزی نیا

\r\n

\r\n نام پدر: حمید

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد : زنجان

\r\n

\r\n محل سکونت : زنجان

\r\n

\r\n متولد :1379

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (Elementary

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره 100  از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 08/ 07/ 1400
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 09/11/ 1400

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n 09190616169

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: پارسا کهتر

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام : پارسا

\r\n

\r\n نام خانوادگي : کهتر

\r\n

\r\n نام پدر: رضا

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد : تهران

\r\n

\r\n محل سکونت : تهران

\r\n

\r\n متولد : 1383

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (Elementary

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره 92  از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 25/ 04/ 1400
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 07/23/ 1400

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n 09339861231

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: سید امیر علی کاشانی

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام : سید امیر علی

\r\n

\r\n نام خانوادگي : کاشانی

\r\n

\r\n نام پدر: محمدرضا

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد : تهران

\r\n

\r\n محل سکونت : تهران

\r\n

\r\n متولد : 1375

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (Elementary

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره 88  از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 26/ 01/ 1400
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 04/05/ 1400

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n 09120185703

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: کاوه کیهانی

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام : کاوه

\r\n

\r\n نام خانوادگي : کیهانی

\r\n

\r\n نام پدر: کامبیز

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد : صومعه سرا

\r\n

\r\n محل سکونت : تهران

\r\n

\r\n متولد : 1379

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (Elementary

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره 96  از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 09/ 07/ 1400
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 09/12/ 1400

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n 09224604588

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: محمد جواد عبقری زاده

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام : محمد جواد

\r\n

\r\n نام خانوادگي : عبقری زاده

\r\n

\r\n نام پدر: پرویز

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد :تهران

\r\n

\r\n محل سکونت :تهران

\r\n

\r\n متولد : 1376

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (Elementary

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره 100  از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 07/ 06/ 1400
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 16 /09/ 1400

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL II (Advance

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس پیشرفته با نمره 98 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 27/ 02/ 1400
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 05/11/ 1401

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n ۰۹۱۲۷۱۴۵۱۸۳

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: علی زارعی

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام : علی

\r\n

\r\n نام خانوادگي : زارعی

\r\n

\r\n نام پدر: پرویز

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد : همدان

\r\n

\r\n محل سکونت : کرج

\r\n

\r\n متولد : 1379

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (Elementary

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره 98  از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 19/ 06/ 1400
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 09/05/ 1400

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL II (Advance

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس پیشرفته با نمره 95 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 26/ 09/ 1400
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 01/19/ 1401

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n ۰۹۳۰۸۴۳۸۶۹۴

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: فاطمه نقدی

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام:فاطمه

\r\n

\r\n نام خانوادگي :نقدی

\r\n

\r\n نام پدر:محمد

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد:کرمان

\r\n

\r\n محل سکونت : کرمان

\r\n

\r\n متولد : 1380

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (Elementary

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره 98  از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 22/ 04/ 1400
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 26 /05/ 1400

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پست الکترونیکی

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: عطا الله عظیمی

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام : عطا الله

\r\n

\r\n نام خانوادگي : عظیمی

\r\n

\r\n نام پدر:محمد صالح

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد:آذربایجان غربی

\r\n

\r\n محل سکونت :تکاب

\r\n

\r\n متولد : 1364

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL II 

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس پیشرفته با نمره 94 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 07/ 07/ 1400
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 10/ 09/ 1400

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n 09143829043

\r\n

\r\n پست الکترونیکی

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: مجتبی نظری

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام:مجتبی

\r\n

\r\n نام خانوادگي :نظری

\r\n

\r\n نام پدر: مصطفی

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: ورامین

\r\n

\r\n محل سکونت : ورامین

\r\n

\r\n متولد : 1374

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (Elementary

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره 88  از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره30/ 02/ 1400
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك30 /04/ 1400

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL II 

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس پیشرفته با نمره 94 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 07/ 07/ 1400
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 10/ 09/ 1400

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n 09351293214 

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: سالار معبادی

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام:سالار

\r\n

\r\n نام خانوادگي :معبادی

\r\n

\r\n نام پدر: محمدرضا

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: تهران

\r\n

\r\n محل سکونت : حسن آباد فشافویه

\r\n

\r\n متولد : 1380

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (Elementary

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره 90  از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 11/ 04/ 1400
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك26 /06/ 1400

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n ۰۹۱۰۹۶۹۹۶۱۵

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: سجاد کلاته عربی

\r\n   مشخصات فردي:

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام:سجاد

\r\n

\r\n نام خانوادگي :کلاته عربی

\r\n

\r\n نام پدر: ابوالفضل

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: سبزوار

\r\n

\r\n محل سکونت : سبزوار

\r\n

\r\n متولد : 1375

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (Elementary
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره 97  از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 25/ 04/ 1400
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك23 /07/ 1400

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL II 

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس پیشرفته با نمره 98 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 17/ 01/ 1402
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 25/ 03/ 1402

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n 09034319870

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n   _MORE

آشنایی با سالیدورکس

آمار کاربران

نکات آموزشی سالیدورکس

نکات سالیدورکس

نکات آموزشی سالیدورکس

آموزش سالیدورکس

 

ویدئوهای آموزشی سالیدورکس

سالیدورکس

تمرینات آموزشی سالیدورکس

 

مقالات خانه سالیدورکس

مقاله سالید

نفرات برتر ترم گذشته

مقدماتی

نسیم شبستری

حمزه علیزاده

آرمان شکیب

حسن محمدی

سامان صباغی

مصطفی حاجی پور

پبشرفته

امین سیلمانی

سامان صباغی

مصطفی حاجی پور

حمزه علیزاده

نوید خادمی

علیرضا بهرام پور