جمعه، 7 بهمن ماه، 1401

خانه سالیدورکس ایران

کاربرد نرم افزار سالیدورکس در مهندسی پزشکی طراحی بدنه هواپیما با نرم افزار سالیدورکس طراحی مجموعه های مونتاژ با نرم افزار سالیدورکس طراحی هواپیما با نرم افزار سالیدورکس طراحی خودرو با نرم افزار سالیدورکس طراح  های کانسپت با نرم افزار سالیدورکس
www.SolidWorks.ws

لیست دارندگان مدرک سالیدورکس

سالید

 

 

راهنمای نصب نرم افزار سالیدورکس

آدرس خانه سالیدورکس

آدرس:
 
تهران - خيابان شريعتي - روبروي متروي قلهک - کوچه سجاد - پ 66 - و 10
 
  سالیدورکس 09123062503 
 
  سالیدورکس 22037408
 
 
 
 

اینستاگرام خانه سالیدورکس ایران

اینستاگرام خانه سالیدورکس ایران

حتما به ما بیپوندید ویدیوهای آموزشی و آخرین اخبار

 

tag


 _TITLE: امیر امینی

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام: امیر

\r\n

\r\n نام خانوادگي : امینی

\r\n

\r\n نام پدر:

\r\n

\r\n مليت: 

\r\n

\r\n محل تولد:

\r\n

\r\n محل سکونت : 

\r\n

\r\n متولد : 

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاری: 

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (Elementary

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره 95 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 21/ 05/ 1400
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 13 /08/ 1400

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پست الکترونیکی

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: شایان حکیمیان

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام: شایان

\r\n

\r\n نام خانوادگي : حکیمیان

\r\n

\r\n نام پدر:داود

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد:تهران

\r\n

\r\n محل سکونت : تهران

\r\n

\r\n متولد : 1379

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (Elementary

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره 92 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 21/ 05/ 1400
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 13 /08/ 1400

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n تلفن همراه: 09912797591

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: کیاندخت میمندی خواجه

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام: کیاندخت

\r\n

\r\n نام خانوادگي : میمندی خواجه

\r\n

\r\n نام پدر:مهران

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد:شبراز

\r\n

\r\n محل سکونت : شیراز

\r\n

\r\n متولد : 1373

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n لیسانس برق

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاری: چهار سال شرکت مهندسی پزشکی

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (Elementary

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره 89  از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 16/ 04/ 1400
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 24 /06/ 1400

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پست الکترونیکی

\r\n

\r\n kiandokhtmeimandi@gmail.com _MORE

 _TITLE: نوید روحانی

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام:نوید

\r\n

\r\n نام خانوادگي :روحانی

\r\n

\r\n نام پدر:ناصر

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد:تهران

\r\n

\r\n محل سکونت :تهران

\r\n

\r\n متولد : 1376

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (Elementary

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره94 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 22/ 04/ 1400
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 26 /05/ 1400

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n 09197630194

\r\n

\r\n پست الکترونیکی

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: سید علیرضا نقده قروشها

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام:سید علیرضا

\r\n

\r\n نام خانوادگي : نقده قروشها

\r\n

\r\n نام پدر:سید حسین

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد:قزوین

\r\n

\r\n محل سکونت :قزوین

\r\n

\r\n متولد : 1374

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n کارشناسی ریاضیات و کاربردها

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (Elementary

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره 96  از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 16/ 04/ 1400
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 24 /06/ 1400

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL II 

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس پیشرفته با نمره 98 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 07/ 07/ 1400
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 10/ 09/ 1400

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n 09396749117

\r\n

\r\n پست الکترونیکی

\r\n

\r\n alireza.n1995a@gmail.com _MORE

 _TITLE: سید آرمان مدرس صادقی

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام:سید آرمان

\r\n

\r\n نام خانوادگي : مدرس صادقی

\r\n

\r\n نام پدر:سید حمیدرضا

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد:اصفهان

\r\n

\r\n محل سکونت :تهران

\r\n

\r\n متولد : 1387

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (Elementary

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره95 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 16/ 04/ 1400
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 24 /06/ 1400

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پست الکترونیکی

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: سید علی محمد حسینی

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام:سید علی محمد

\r\n

\r\n نام خانوادگي :حسینی

\r\n

\r\n نام پدر:سید محسن

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد:شیراز

\r\n

\r\n محل سکونت :شیراز

\r\n

\r\n متولد : 1378

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n دیپلم

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (Elementary

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره100 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 14/ 04/ 1400
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 24 /06/ 1400

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پست الکترونیکی

\r\n

\r\n alimohamadh198@gmail.com _MORE

 _TITLE: کاوه کاظمی

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام:کاوه

\r\n

\r\n نام خانوادگي :کاظمی

\r\n

\r\n نام پدر:کرامت

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد:کازرون

\r\n

\r\n محل سکونت : 

\r\n

\r\n متولد : 1380

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (Elementary

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره 92  از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 22/ 04/ 1400
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 26 /05/ 1400

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پست الکترونیکی

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: فاطمه عباس زاده

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام:فاطمه

\r\n

\r\n نام خانوادگي :عباس زاده

\r\n

\r\n نام پدر:اسماعیل

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد:کرمان

\r\n

\r\n محل سکونت : کرمان

\r\n

\r\n متولد : 1380

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (Elementary

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره 98  از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 22/ 04/ 1400
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 26 /05/ 1400

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پست الکترونیکی

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: فریبا گل آقایی

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام:فریبا

\r\n

\r\n نام خانوادگي :گل آقایی

\r\n

\r\n نام پدر:حمیدرضا

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد:کرمان

\r\n

\r\n محل سکونت : کرمان

\r\n

\r\n متولد : 1380

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (Elementary

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره 97  از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 22/ 04/ 1400
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 26 /05/ 1400

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پست الکترونیکی

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: بیتا کرمی رباطی

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام:بیتا

\r\n

\r\n نام خانوادگي :کرمی رباطی

\r\n

\r\n نام پدر:محسن

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد:کرمان

\r\n

\r\n محل سکونت : کرمان

\r\n

\r\n متولد : 1379

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (Elementary

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره 98  از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 22/ 04/ 1400
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 26 /05/ 1400

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پست الکترونیکی

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: امیرحسین ظهیری

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام:امیرحسین

\r\n

\r\n نام خانوادگي :ظهیری

\r\n

\r\n نام پدر:احمد

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد:تهران

\r\n

\r\n محل سکونت : تهران

\r\n

\r\n متولد : 1378

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n دانشجو کترشناسی مکانیک

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (Elementary

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره 100  از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 22/ 04/ 1400
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 26 /05/ 1400

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n پست الکترونیکی

\r\n

\r\n ahzahiri6@gmail.com _MORE

 _TITLE: میلاد ولی زاده

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام:میلاد

\r\n

\r\n نام خانوادگي :ولی زاده

\r\n

\r\n نام پدر: بهروز

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: دماوند

\r\n

\r\n محل سکونت : دماوند

\r\n

\r\n متولد : 1372

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n دیپلم معماری

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاري :

\r\n

\r\n قالبساز

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (Elementary

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره 97  از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 11/ 10/ 99
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك14 /12/ 99

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL II 

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس پیشرفته با نمره 95 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 10/ 02/ 1400
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 01/ 05/ 1400

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n 09029612525

\r\n

\r\n پست الکترونیکی

\r\n

\r\n m.zrtiba@gmail.com _MORE

 _TITLE: مهدی محمدی

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام:مهدی

\r\n

\r\n نام خانوادگي :محمدی

\r\n

\r\n نام پدر:نبی الله

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد: زنجان

\r\n

\r\n محل سکونت : تهران

\r\n

\r\n متولد : 1363

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n کارشناسی مکانیک جامدات

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاري :

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (Elementary

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره 100  از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 11/ 10/ 99
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرک 12/14/ 99

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL II 

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس پیشرفته با نمره 100 از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 10/ 02/ 1400
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 01 /05/ 1400

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n 09126270618

\r\n

\r\n پست الکترونیکی

\r\n

\r\n mehdi.mohammadii@gmail.com _MORE

 _TITLE: مسعود کریمی

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام: مسعود

\r\n

\r\n نام خانوادگي : کریمی

\r\n

\r\n نام پدر:جعفر

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n متولد : 1369

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (Elementary

\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره 81  از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 25/ 12/ 99
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك21 /03/ 1400

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n   _MORE

 _TITLE: محمد جواد اسدی مبارکه

\r\n

\r\n مشخصات فردي:

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n نام:محمد جواد

\r\n

\r\n نام خانوادگي : اسدی مبارکه

\r\n

\r\n نام پدر:حسین

\r\n

\r\n مليت: ایرانی

\r\n

\r\n محل تولد:اصفهان

\r\n

\r\n محل سکونت : اصفهان-ایتالیا

\r\n

\r\n متولد : 1370

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n مدرک تحصيلي :

\r\n

\r\n کارشناسی مکانیک

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n سوابق کاري :

\r\n

\r\n مهندس طراحی

\r\n

\r\n سوابق آموزشي:

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n (SOLIDWORKS CERTIFIED PROFESSIONAL I (Elementary

\r\n
\r\n

\r\n مدرک نرم افزار سالیدورکس مقدماتی با نمره 100  از 100  

\r\n
\r\n  (از خانه سالیدورکس ایران SOLIDWORKS.WS)
\r\n
\r\n  
\r\n
\r\n  تاريخ شروع دوره 14/ 12/ 99
\r\n
\r\n  
\r\n

\r\n  تاريخ اخذ مدرك 29 /02/ 1400

\r\n
\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n شماره تماس:

\r\n

\r\n 00393319943293

\r\n

\r\n پست الکترونیکی

\r\n

\r\n jdasadi9@gmail.com _MORE

آشنایی با سالیدورکس

آمار کاربران

نکات آموزشی سالیدورکس

نکات سالیدورکس

نکات آموزشی سالیدورکس

آموزش سالیدورکس

 

ویدئوهای آموزشی سالیدورکس

سالیدورکس

تمرینات آموزشی سالیدورکس

 

مقالات خانه سالیدورکس

مقاله سالید

نفرات برتر ترم گذشته

مقدماتی

نسیم شبستری

حمزه علیزاده

آرمان شکیب

حسن محمدی

سامان صباغی

مصطفی حاجی پور

پبشرفته

امین سیلمانی

سامان صباغی

مصطفی حاجی پور

حمزه علیزاده

نوید خادمی

علیرضا بهرام پور